Mobilitzacions contra la FEINDEF
Protestes contra la Fira Internacional de Defensa i Seguretat d'Espanya
Setmana del 15 al 19 de maig de 2023. Madrid.
Convoquen: Desarma Madrid, La Prospe i Yayoflautas.