PER UNA CULTURA DE LA PAU I NO DE LA GUERRA

La vigent llei d'educació proposa insistentment “el foment de l'esperit crític i la cultura de la pau i la noviolència.” L'educació és part essencial del procés de socialització de les persones. Durant la infantesa, s'adquireixen els coneixements, les eines, els valors i els models de comportament necessaris per a viure en societat.

La construcció d'una societat i d’un món en pau, just i solidari requereix el foment, especialment entre el jovent, de valors positius com la tolerància, la humilitat, la pau, la solidaritat, l'empatia, el respecte, la responsabilitat..., i alhora, el rebuig d'uns altres com l'autoritarisme, la supèrbia, l'obediència cega, la violència, l'exaltació de la força..., que perverteixen les relacions humanes i donen pas al patriarcat, al militarisme, a la guerra, a la xenofòbia, al masclisme, al racisme,
a l'homofòbia...

Fem una crida a tota la Comunitat Educativa: alumnat, professorat, mares i pares... a fer una tasca continuada de foment de l'educació per la pau, la igualtat i la solidaritat en els nostres centres educatius i, en general, en tota la societat, com a mitjà de promoure un futur millor per a la humanitat, sense guerres, amb justícia social i sense ideologies excloents.

En conseqüència, denunciem i rebutgem l'adoctrinament militarista que es presenta en la "Fira de la infància i la joventut (Expojove)” amb l'exhibició i l'enaltiment de l'exèrcit i el seu material per a la guerra disfressat de joc innocu i divertit.

Perquè: La guerra no és un joc i les armes no eduquen...

Fora l’exèrcit d’Expojove!