El MOC València és un col·lectiu antimilitarista que es va formar a la ciutat de València en la dècada de 1970, en el marc de la lluita social contra el servei militar obligatori i la conscripció. Som un grup obert, plural, compost de persones diverses i que funciona segons els principis assemblearis, coordinat amb Alternativa Antimilitarista-MOC (AA-MOC) i la Internacional de Resistents a la Guerra (WRI-IRG). El nostre marc d'acció es recull en la Declaració Ideològica de AA-MOC.

El Moviment d'Objecció de Consciència de València (MOC-València) és l'assemblea antimilitarista de la ciutat de València que forma part de la coordinadora Alternativa Antimilitarista - MOC de l’estat espanyol, pertanyent a la Internacional de Resistents a la Guerra (WRI-IRG). 

Formem part d'un moviment de rebuig sistemàtic a les guerres, a la seua naturalesa, a les institucions encarregades de realitzar-les: els exèrcits, als seus preparatius —la seua causa immediata o directa— i a la participació dels pobles en elles, inclosa la negativa al servei militar, del qual pretenem la seua supressió total.

També desafiem al monopoli del poder i la legitimitat militar, així com a les diferents expressions del militarisme —no sols a la seua faceta bel·licista— i practiquem la no col·laboració i la desobediència civil enfront d'aquestes, exigint un canvi radical en l'àmbit de les relacions socials, econòmiques, militars i geopolítiques com una revolució quotidiana que afecte a totes les facetes de la vida: estructural, econòmica, laboral, cultural, educativa, política, relacions personals, per a aconseguir, juntament amb altres processos de lluita i acció transformadores, un món just, en pau, sense guerres, sense exèrcits i sense mecanismes de dominació.

Una heterogènia xarxa de grups antimilitaristes ha construït des dels anys 70 del segle XX una definida identitat col·lectiva definida que compartim, que pot resumir-se en:

  1. Som un moviment polític antimilitarista o pacifista, refractari a la guerra, radical i alternatiu. El nostre objectiu ha sigut, a curt termini, acabar amb el servei militar i, a major termini, l'abolició dels exèrcits i de les diferents manifestacions del militarisme, buscant el debat sobre la defensa en un sentit social.
    Donem importància a la coherència entre fins i mitjans —entre una societat desmilitaritzada i les estratègies d'acció noviolentes— a l'hora de mobilitzar el consens i d'aconseguir legitimitat. Per això, destaca com a senyal identitari fonamental la noviolència com a projecte utòpic a través de les iniciatives de base i de les lluites i necessitats quotidianes, des de l'Autogestió, el Suport Mutu, la Noviolència i la Desobediència.
  2. Tenim una concepció assembleària, horitzontal i originària de la democràcia, basada en l'autonomia, en l'afirmació de la sobirania de l'individu enfront de la imposició militar d'Estat.
  3. El nostre camp és la lluita contra les estructures militars i les guerres, així com treballs relacionats amb la violència i el control social i amb tot allò que es derive de la coordinació amb altres moviments i lluites socials alternatives. Entre altres, actualment participem en l'Assemblea Popular València Contra les Guerres i, entre altres, en diferents campanyes contra les guerres, suport als desertors i objectors de consciència, objecció fiscal a la despesa militar o contra el comerç d'armes.

Pots consultar les nostres activitats en anuncis i convocatòries.


MOC València